„EKO Mural” – konkurs graficzny na projekt muralu

Eco Mural – to konkurs kreatywny na projekt muralu, który swym charakterem i tematyką w nieszablonowy sposób poruszać będzie zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju firm Lafarge oraz Geocycle oraz szeroko pojętej dbałości o środowisko.

Projekt powinien skłaniać do dyskusji i wywoływać emocjonalne reakcje i prowokować refleksję odbiorcy na temat problemów środowiskowych. Dodatkowym atutem będzie nawiązanie do lokalnych wyzwań ochrony środowiska.

Zapraszamy Was do zaprojektowania muralu, który ma szansę stać się inspiracją do ekozmian, a także pomóc w promowaniu idei związanych z gospodarką obiegu zamkniętego. Sam Eco mural będzie przygotowany i zrealizowany z wykorzystaniem nowoczesnych ekologicznych farb KNOxOUT, które przyczynią się do poprawy jakości środowiska. Mural powstanie przy współpracy z Fundacją EcoEvolution.org.

Zapraszamy do udziału w Konkursie przede wszystkim artystów plastyków, studentów i absolwentów uczelni artystycznych oraz wydziałów artystycznych uczelni na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Zwycięzcę w głosowaniu tajnym wybiorą pracownicy firm Lafarge i Geocycle. Najlepszy projekt zostanie nagrodzony kwotą 5000 zł a ponadto ozdobi ścianę Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych, Lafarge-Cementownia Kujawy w Bielawach , 88-192 Piechcin.

O ORGANIZATORACH

Organizatorem konkursu jest firma Lafarge przy współpracy z Geocycle.

Lafarge jest liderem w zakresie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych o niskim śladzie węglowym, które pozwalają na szybszy i efektywniejszy proces budowy przy wykorzystaniu cyfrowych rozwiązań. Geocycle wspiera cele zrównoważonego rozwoju grupy Holcim (w tym Lafarge) i podejmuje wyzwania w zakresie gospodarowania odpadami. Zagospodarowuje, unieszkodliwia i odzyskuje odpady zarówno na rynkach lokalnych jak i globalnych. Wierni swej głównej idei – przyszłości bez odpadów. Współpraca obu firm jest dowodem na to, że przemysł może funkcjonować w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, a poprawna segregacja to pierwszy krok w procesie przetwarzania odpadów.

Dzięki takim firmom jak Geocycle i Lafarge odpady nie trafiają do lasów i na nielegalne wysypiska, ale są używane do produkcji energii oraz materiału budowlanego jakim jest cement. W ten sposób w pełni realizowana jest idea gospodarki obiegu zamkniętego.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest edukacja proekologiczna a także

• kształtowanie świadomości i przybliżanie odbiorcom muralu konieczności zrównoważonego rozwoju

• zachęcanie do działań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi dla kondycji środowiska i jakości naszego życia;

• refleksja nad naszymi nawykami, które szkodzą środowisku w jakim żyjemy

• motywowanie do praktycznych zmian w naszym codziennym życiu

• informacja na temat proekologicznych działań firm Lafarge i Geocycle

• promocja działań związanych z gospodarką obiegu zamkniętego

ADRESACI

Do konkursu zapraszamy:

• studentów uczelni i wydziałów artystycznych w województwie kujawsko-pomorskim

• absolwentów uczelni i wydziałów artystycznych w województwie kujawsko -pomorskim

• członków stowarzyszeń artystycznych w województwie kujawsko -pomorskim

• innych placówek o charakterze artystycznym

EKOMURAL

Mural to obraz namalowany na fasadzie budynku, ścianie czy ogrodzeniu. Dobry mural staje się częścią otoczenia, potrafi całkowicie zmienić odbiór budynku, zaczarować miejsce i okolicę. Oswaja przestrzeń, cieszy oko i sprawia, że chcemy tam przebywać.

Malowidła te dotyczą różnych tematów, bywają dekoracjami, promują rozmaite idee. Na ogół powstają w przestrzeni miejskiej, wyróżnia je rozmiar i ciekawa forma.

A czym jest ekomural? To specjalny typ muralu przedstawiający tematykę związaną z ekologią, ochroną środowiska czy zmianami klimatu. Ekomural może również w inny sposób wpisywać się w wymienione tematy, na przykład poprzez sposób wykonania (ekologiczne materiały, farby fotokatalityczne, itp.) czy poprzez wkomponowanie dodatkowych elementów (domki dla jerzyków na elewacji, domki dla owadów, dodatkowe nasadzenie roślin, które wraz z obrazem tworzą całość).

Nasz ECO MURAL – powstanie dzięki wykorzystaniu farby KNOxOUT. To pierwsza na świecie farba, która dzięki technologii fotokatalitycznej CristalACTiV oczyszcza powietrze z takich zanieczyszczeń, jak np. tlenki azotu. Każda powierzchnia pokryta tą farbą staje się aktywną powierzchnią oczyszczającą powietrze, która pomaga chronić ludzi przed szkodliwymi gazami. Fotokataliza zapewnia farbie również właściwości samoczyszczące, przeciwbakteryjne i deozodoryzujące. Każdy metr kwadratowy pomalowanej powierzchni redukuje ok. 0,44 g szkodliwych tlenków azotu (NO X). Dodatkowo wyliczymy ślad węglowy całości działań związanych z malowaniem muralu zgodnie z ISO 14067 i GHG protocol jak równie skompensujemy go w ramach Golden Standard.

ZADANIE KONKURSOWE

Zadanie konkursowe polega na:

• Zaprojektowaniu grafiki zgodnie z załączonymi danymi technicznymi oraz bazą kolorystyczną.

• Przygotowanie wizualizacji muralu na zdjęciu realnej ściany

Projekt powinien być pracą indywidualną. Uczestników przed przystąpieniem do tworzenia prac zachęcamy do zapoznania się z informacjami o firmach Lafarge i Geocycle na stronie www.projektmural.pl oraz na stronach www.lafarge.pl i www.geocycle.com

Rejestracja uczestników trwa przez cały okres trwania konkursu, czyli od 26 lipca do 20 sierpnia 2022.

WYNIKI KONKURSU

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie konkursu. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.projektmural.pl oraz na social mediach organizatora do dnia 2 września 2022 r.

Strona konkursowa/formularze/regulamin: https://projektmural.pl/register


Nagrody

5 000 PLN