Ekonomiczny Konkurs Retoryczny

Fundacja Akademia Retoryki Igora Zalewskiego ogłasza Ekonomiczny Konkurs Retoryczny. Celem konkursu jest zmiana wizerunku ekonomii postrzeganej jako nauki trudnej, poprzez kształcenie umiejętności retorycznych w tym zakresie oraz wyłonienie najlepszych mówców i promocja sztuki publicznego przemawiania.
Konkurs skierowany jest do studentów ekonomii i kierunków pokrewnych (oraz absolwentów ww. kierunków, którzy ukończyli studia, nie później niż 2 lata od daty złożenia Zgłoszenia na Konkurs, którzy w przyszłości zamierzają dzielić się wiedzą ekonomiczną.
Uczestnicy Konkursu muszą mieć skończone 18 lat i nie więcej niż 28 lat, w momencie składania zgłoszenia na Konkurs a także mieć pełną zdolność do czynności prawnych według prawa polskiego. Uczelnie wyższe, na których studiują bądź studiowali uczestnicy Konkursu, muszą mieć swoją siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polski.
Regulamin konkursu: https://akademiaretoryki.pl/wp-content/uploads/2018/11/Regulamin-konkursu-EKR.pdf

Nagrody

Za zajęcie pierwszego miejsca: 10 000 PLN
Za zajęcie drugiego miejsca: 5 000 PLN
Za zajęcie trzeciego miejsca: 3 000 PLN