EKSPERYMENT ŁAŃCUCHOWY 2018

EKSPERYMENT_KRAKOW

Eksperyment Łańcuchowy to konkurs z dziedziny fizyki organizowany z inicjatywy studentów
Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydarzenie jest skierowane do uczniów na wszystkich etapach edukacji, od przedszkolaków po studentów. W konkursie mogą również brać udział rodziny, grupy przyjaciół czy pracowników firm.

Grupy biorące udział w konkursie mogą składać się maksymalnie z pięciu osób pod opieką mentora – osoby pełnoletniej. Zadaniem uczestników konkursu jest skonstruowanie urządzenia, w którym wykorzystanie zjawisk fizycznych pozwoli na przetransportowanie metalowej kulki. Prace będą oceniane w kategoriach: ilość zastosowanych zjawisk fizycznych, skuteczność urządzenia oraz kreatywność i estetyka jego wykonania.

Terminy:
• termin zgłaszania drużyn: do 31 marca 2018 r.
• przesłanie dokumentacji: do 14 kwietnia 2018 r.
• zakończenie budowy urządzenia i Finał Konkursu w Krakowie: 9 czerwca 2018 r.

Urządzenie musi być gotowe dopiero na finał. Dokumentacja (do 14 kwietnia) jest uzupełnieniem informacji oraz formą potwierdzenia udziału w konkursie i zobrazowania postępu prac.

Regulamin i informacje:
http://www.lancuch.if.uj.edu.pl/


Nagrody

 

Jury oceni każde urządzenie pod względem:
• wykorzystanych zjawisk i praw fizycznych oraz umiejętności ich wyjaśnienia (adekwatnie do wieku konstruktorów),
• niezawodności (m.in. czy działanie urządzenia wymaga pomocy z zewnątrz) i złożoności urządzenia,
• jakości, pomysłowości i estetyki wykonania, zgodnego z nazwą urządzenia,
i wręczy nagrodę oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej oraz w kategoriach specjalnych.