„Etno w oku” – konkurs fotografii etnograficznej

Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW zapraszają do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu fotografii etnograficznej „Etno w oku”.

Konkurs, kontynuując założenia swojej ubiegłorocznej odsłony, ma na celu zebranie i zestawienie ze sobą rozmaitych spojrzeń, metod pracy i punktów widzenia zawartych w zdjęciach etnografów. Chcemy zaprosić do zmierzenia się z antropologicznym punktem widzenia i znaleźć odpowiedź na pytanie: jak pracują obrazem współcześni antropolodzy kultury? O czym i w jaki sposób opowiadają swoimi zdjęciami, nie mogąc w pełni przełożyć złożonej rzeczywistości na język pisany? Jak łączą ze sobą medium tekstowe i wizualne, i co z tych połączeń wynika?

W jury konkursu zasiądą antropolodzy kulturowi, artyści i fotografowie: dr hab. Sławomir Sikora z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW (specjalista od antropologii wizualnej), Piotr Wójcik (fotograf, fundacja Picture Doc), Klara Keler (fotograf) oraz Anna Chlebicka (antropolożka, koordynatorka projektu „Pracownia Koszykowa”).

Pula nagród wynosi 1000 PLN dla autorów prac, które zajmą pierwsze miejsce w każdej kategorii. Pozostałe nagrodzone prace zostaną wydrukowane i zaprezentowane w czasie wystaw w Pracowni Duży Pokój, a autorzy otrzymają upominki rzeczowe.

Zasady konkursu

 1. Zdjęcia prosimy nadsyłać na następujące kategorie konkursowe:
  • Co robi etnograf?
   Pytanie postawione przez ojca nowoczesnej antropologii, Clifforda Geertza, od lat znajduje nowe odpowiedzi, które wychodzą na przeciw tej, którą sam podał: etnograf pisze. Temat ma sprowokować do pokazania antropologicznych działań w terenie, ale i w trakcie pracy nad tekstem. Czekamy na prace zaangażowane, pokazujące wewnętrzne znaczenia w świecie badaczy.
  • Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce
   W Roku Kolbergowskim zapraszamy do próby opisu współczesnego Ludu lub Ludów. Jak mówić o współczesnym społeczeństwie? Co jest istotą jego bytu? Jak zapisać za pomocą fotografii jego obyczaje? Jakie są współczesne podania, gusła i zabawy? Jak różni się spojrzenie etnografa współczesnego od jego kolegi po fachu sprzed stu lat?
  • Ukryte znaczenia
   Tekst nie potrafi opowiedzieć wszystkiego, a fotografia nie jest obiektywnym zapisem doświadczenia. Co się stanie, kiedy połączymy jedno z drugim? Czy uda nam się łatwiej i pełniej opowiedzieć o tym, co spotyka nas jako badaczy? Jakie ukryte znaczenia znajdziemy w fotografii, by wyjaśnić je światu za pomocą słów?
 2. Do każdego zdjęcia wymagamy opisu o charakterze antropologicznym.
  Opis antropologiczny opowiada o miejscu, czasie i okolicznościach wykonania zdjęcia, tłumaczy motywację do sfotografowania zjawiska i przechodzi do interpretacji, która jest komentarzem i wytłumaczeniem sensu lub znaczenia tego, co zawarte w zdjęciu. Jesteśmy otwarci na indywidualne interpretacje, ponieważ subiektywizm jest bardzo dowartościowany we współczesnej antropologii. Spodziewamy się zatem opisów rozwiniętych, wskazujących na wrażliwość twórcy na oglądane zjawisko. Nie wprowadzamy ograniczenia ilości znaków w opisie. Nie wymagamy pisania wielostronicowych esejów, ale preferujemy opisy dłuższe i bardziej osobiste nad encyklopedyczne notki. Zdjęcia nadesłane bez komentarza nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 3. Do każdej kategorii jeden autor może zgłosić jedną pracę. Przez jedną pracę rozumiane jest pojedyncze zdjęcie lub cykl złożony z 3-5 zdjęć.
 4. Zdjęcia należy nadsyłać w formacie .tif, .png lub .jpg w profilu kolorystycznym RGB lub Grayscale (dla zdjęć czarno-białych). Minimalne wymiary zdjęcia to 2000px po dłuższym boku i rozdzielczość 300dpi.
 5. Zdjęcia należy nadsyłać na adres pracowniakoszykowa@gmail.com do 30.11.2014
 6. Przewidywany termin wystawy: grudzień 2014

Informacje o konkursie można znaleźć także na naszej stronie internetowej oraz na facebooku.


Nagrody

Pula nagród dla autorów zwycięskich prac: 1000 PLN

Nagrody rzeczowe

Prezentacja najciekawszych prac na wystawie w Pracowni Duży Pokój