Exercising Modernity – OPEN CALL

Nabór do międzynarodowego programu „Exercising modernity”. Organizatorem jest Pilecki-Institut Berlin.

Poszukujemy artystów, architektów, designerów i badaczy z Polski, Niemiec i Izraela zainteresowanych tematem modernizmu. Ambicją programu jest opisanie w interdyscyplinarny sposób dziedzictwa polskiej nowoczesności i jej odczytywanie w kontekście procesów modernizacyjnych oraz przeobrażeń na polu sztuki i architektury zachodzących w innych częściach świata.

Głównymi elementami projektu Exercising Modernity są organizowane corocznie Akademia oraz Program Stypendiów Kulturalnych skierowanych do absolwentów Akademii. Ponadto realizowany jest program wydarzeń otwartych, na który składają się m.in. wykłady, dyskusje czy wystawy organizowane w takich miastach jak Berlin, Warszawa, Gdynia czy Tel Awiw.

Strona: https://instytutpileckiego.pl/pl


Nagrody

Bezpłatny udział w Akademii Ćwiczenie Nowoczesności 2022
Częściowy zwrot kosztów dojazdu
Bezpłatne zakwaterowanie w Berlinie
Wykłady i warsztaty prowadzone przez uznanych, doświadczonych
naukowców i twórców
Program stypendialny