Filmowe Kujawsko-Pomorskie – konkurs filmowy

Konkurs polega na przygotowaniu filmu inspirowanego dotychczasowymi produkcjami zrealizowanymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i promującego miejsca znajdujące się na Kujawsko-Pomorskiej Trafie Filmowej. Film konkursowy łącznie z napisami końcowymi nie może być krótszy niż 2 minuty i dłuższy niż 10 minut.

Organizatorem jest Województwo Kujawsko – Pomorskie z siedzibą w Toruniu. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wyróżnione produkcje zostaną także wyświetlone 4 lipca podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFIFEST.

Regulamin: https://pomorska.pl/regulamin-konkursu-filmowe-kujawskopomorskie/ar/c15-15601239
Nagrody

Nagroda dla zwycięzcy: 10 000 PLN
Nagroda publiczności: 1 000 PLN
Nagroda dodatkowa: 1 110 PLN