„Fotogeniczny RAK” – konkurs fotograficzny

Fundacja KOLOROWO oraz Towarzystwo Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego ogłosiły otwarty, ogólnopolski konkurs fotograficzny dla młodzieży w wieku od 16 do 25 roku życia.

Celem konkursu jest:

  • uwrażliwienie na problemy osób chorych na raka, szczególnie tych którzy znajdując się w tej sytuacji życiowej nie tracą nadziei, potrafią cieszyć się drobnymi sytuacjami, uśmiechem bliskiej osoby, 
  • ukazanie pozytywnych ujęć codziennego życia osoby, która ma nadzieję na powrót do zdrowia,
  • rozwijanie świadomości społecznej i wizualnej wrażliwości wśród młodzieży oraz pomoc w realizacji ich fotograficznych marzeń.

Każdy uczestnik musi przesłać maksymalnie 3 prace fotograficzne związane ze swoją refleksja dotyczącą tematu: Fotogeniczny RAK. Prace zostaną ocenione przez Jury w składzie: Prof. Jerzy Sthur, Rafał Poniatowski (TVN) i Monika Wieja Baczyńska.

Regulamin: http://www.pasjazycia.com


Nagrody

Nagrody rzeczowe – sprzęt fotograficzny