„FutureNOW” – konkurs dla architektów

Uczestnikami konkursu mogą być architekci projektanci oraz studenci kierunkowych studiów wyższych (architektura, architektura wnętrz i wzornictwo).

Zadaniem jest stworzenie projektu przestrzeni ukazującego mobilność pomiędzy pracą a życiem prywatnym! Główną inspiracją do tworzenia projektów powinny być przestrzenie, które łączą funkcjonalność miejsca pracy oraz życia codziennego.

Każda branża, specjalista czy rodzina by funkcjonować potrzebuje spersonalizowanego miejsca. Potrzeby i wymagania użytkowników powinny zostać jasno określone w opisach projektowych. Wasze możliwości są nieograniczone. Nie definiujemy rodzaju przestrzeni jakiej użyjecie w swoich projektach, ważna jest jej funkcjonalność, estetyka oraz realność przyjętych rozwiązań!


Projekty muszą zostać zgłoszone wraz ze stosownym opisem określającym przeznaczenie projektu, klienta docelowego oraz zdefiniowanie obszarów i ich funkcjonalności. Do każdego projektu uczestnik powinien załączyć nie mniej niż 3 grafiki/zdjęcia, oraz nie więcej niż 10.


Strona konkursu:  https://www.tubadzin.pl/design/pl/futurenow.php?lang=pl


Nagrody

Nagroda pieniężna: 1 000€
Spersonalizowany wywiad na łamach magazynu White Mad
Publikacje w mediach branżowych, promocja na stronie partnerów konkursu, promocja na stronie i w social media organizatora
Międzynarodowa promocja zwycięskiego projektu