Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ogłosił 14. edycję ogólnopolskiego konkursu o GDYŃSKĄ NAGRODĘ DRAMATURGICZNĄ dla najlepszej sztuki przeznaczonej na scenę dramatyczną, napisanej po polsku przez żyjącego autora.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory, które zostały napisane w okresie 12 miesięcy przed terminem nadsyłania prac. Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2020 (decyduje data stempla pocztowego).

Finał konkursu odbędzie się w maju 2021 roku podczas 15. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.

Regulamin: https://www.teatrgombrowicza.art.pl/?action=news&nid=974


Nagrody

50 000 PLN