Góry – moje miejsce na ziemi

Szósta edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Góry – moje miejsce na ziemi”. Wydarzenie adresowane do wszystkich fotografujących, bez względu na poziom doświadczenia, jak i sprzęt fotograficzny.

Tematyka zgłaszanych zdjęć to piękno górskich krajobrazów oraz górska flora i fauna. Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach: powyżej osiemnastego roku życia / poniżej osiemnastego roku życia / nagroda publiczności.

Każdy uczestnik może nadesłać do trzech fotografii, lub trzech serii zdjęć powiązanych tematycznie, maksymalna łączna waga zgłaszanych zdjęć nie może przekroczyć 25 MB, natomiast w przypadku serii zdjęć 50 MB. Fotografie wraz z wymaganymi regulaminem danymi należy przesłać na adres mailowy: konkurs@zyciepisanegorami.pl.

Termin nadsyłania prac:
do 15 września 2018

Regulamin i informacje:
http://zyciepisanegorami.pl/gory-moje-miejsce-na-ziemi-edycja-vi#konkurs2


Nagrody

liczne nagrody rzeczowe o łącznej wartości ponad 3 400 zł