Graduation Projects 2018

Platforma Graduation Projects zaprasza dyplomantów kierunków projektowych z Czech, Polski, Słowacji i Węgier do udziału w przeglądzie prac dyplomowych. Dyplomy są oceniane w dwóch kategoriach – 2D i 3D: grafiki użytkowej oraz wzornictwa przemysłowego. Można zgłaszać prace licencjackie, jak i magisterskie.

Partnerzy Graduation Projects Platform: Zamek Cieszyn (PL) / 2+3D (PL) / Czechdesign (CZ) / Hungarian Design Council (HU) / Slovak Design Center (SK)

Do przeglądu mogą być zgłaszane tylko prace dyplomowe obronione w szkołach krajów Grupy Wyszehradzkiej, bądź przez obywateli Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier na uczelniach zagranicznych.

Termin zgłaszania prac:
do 31 października 2018

Regulamin i informacje:
https://www.graduationprojects.eu/pl

Graduation Projects Platform
Międzynarodowa platforma współpracy instytucji i organizacji z Krajów Wyszehradzkich, promujących i ułatwiających wykorzystanie wzornictwa. Platforma ma pokazać potencjał, jaki tkwi w polskich przemysłach kreatywnych i projektantach oraz wspomóc ich rozwój przez współpracę z instytucjami i uczelniami projektowymi z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Bazą do powstania platformy jest coroczny przegląd najlepszych projektów dyplomowych „Graduation Projects”, organizowany przez Zamek Cieszyn, kwartalnik projektowy 2+3D i partnerów z Krajów Wyszehradzkich. Celem powstałej w 2017 r. platformy jest pogłębienie współpracy polskich uczelni projektowych, inicjowanie wspólnych projektów, wymiana wiedzy i doświadczeń między absolwentami uczelni projektowych oraz pogłębienie współpracy w dziedzinie designu w krajach dawnego bloku wschodniego.


Nagrody

30 laureatów przeglądu weźmie udział w wystawach:
• w Cieszynie podczas 14. Urodzin Zamku Cieszyn
• w czerwcu 2019 podczas European Design Festival w Warszawie
• na festiwalu dizajnu w Wiedniu