II Krakowskie Forum Sztuki Dziecka IHAHAART – z tego się nie wyrasta

Stowarzyszenie EKSIT, Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie oraz Miasto Kraków zapraszają do udziału w drugiej edycji wielopoziomowego projektu artystycznego skierowanego do najmłodszego twórcy i odbiorcy kultury – dziecka. To kompleksowe wydarzenie związane z promocją sztuki dziecka, przestrzeń dla kreatywnego rozwoju dzieci, rodzin oraz instruktorów artystycznych.

Forum jest przeglądem zakwalifikowanych przez komisję konkursową najciekawszych prezentacji sztuki dzieci (na podstawie wcześniej przesłanych rejestracji): teatralnych, tanecznych oraz wokalnych. Wydarzeniu towarzyszyć będzie również konkurs plastyczny oraz wystawa prac dzieci.

Nominowane zespoły i wokaliści, poza prezentacją własnych spektakli / pokazów / występów (na profesjonalnej scenie), zostaną zaproszeni do:

  • udziału w warsztatach prowadzonych przez wybitnych specjalistów (w obszarze swoich dziedzin zainteresowania),
  • oglądania występów rówieśników (wybranych, najlepszych prezentacji),
  • w zależności od wyboru Forum: udziału w koncercie wokalno-tanecznym, zwiedzania Cricoteki i działań performatywnych wokół twórczości Tadeusza Kantora.

Zespoły / uczestnicy indywidualni będą mogli liczyć na spotkania konsultacyjne z Komisją Artystyczną w celu omówienia swoich prezentacji / wystąpień.

Kategorie i terminy prezentacji Forum:

  • 2 czerwca 2023prezentacje taneczne i wokalne
  • 3 czerwca 2023prezentacje teatralne,
  • 4 czerwca 2023 – Dzień Dziecka wraz interdyscyplinarnymi warsztatami i wydarzeniami artystycznymi dla Rodzin z dziećmi.

Adresatami Forum są dziecięce zespoły teatralne, taneczne i wokaliści z całej Polski.

W Forum mogą brać udział:

  • zespoły teatralne prezentujące spektakle w dowolnej formie i konwencji,
  • zespoły taneczne (minimum 8-osobowe) prezentujące współczesne formy tańca (jazz, modern, show-dance),
  • wokaliści wykonujący 2 utwory: piosenkę literacką (w języku polskim), do podkładu lub z akompaniamentem instrumentalnym.

ZGŁOSZENIA NALEŻY WYSŁAĆ DO DNIA 28 KWIETNIA 2023 ROKU na adres: ihahaart@gmail.com

Regulaminy: https://www.sckm.krakow.pl/ii-krakowskie-forum-sztuki-dziecka-ihahaart-z-tego-sie-nie-wyrasta


Nagrody

Wszystkie zakwalifikowane do udziału w Forum zespoły i wokaliści otrzymają nagrody:
Zespoły nominowane do Forum Teatralnego nagrodę finansową w wysokości 800 PLN (dla każdego zespołu),
Zespoły nominowane do Forum Tanecznego nagrodę finansową w wysokości 500 PLN (dla każdego zespołu) oraz dodatkowo Grand Prix przyznaną podczas Forum,
Wokaliści nominowani do Forum Wokalnego nagrodę rzeczową o wartości 200 PLN (dla każdego wokalisty) oraz dodatkowo Grand Prix przyznaną podczas Forum.