II Ogólnopolski Konkurs Indywidualności Muzycznych Atma-2017

Konkurs przeznaczony jest dla młodych instrumentalistów, specjalizujących się w grze na fortepianie, gitarze, skrzypcach, altówce oraz wiolonczeli kształcących się w państwowych bądź prywatnych szkołach muzycznych, jak i dla młodzieży uczącej się poza systemem szkolnictwa.

Dowolność programowa, ograniczona jedynie ramami czasowymi stwarza przestrzeń do prezentacji ciekawego, zgodnego z osobowością wykonawcy repertuaru.

Na podstawie nadsyłanych do I etapu nagrań audio-video, jury wyłoni czterech finalistów których prezentacje odbędą się 23 kwietnia 2017 roku w Muzeum Karola Szymanowskiego w Willi Atma w Zakopanem.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na www.konkurs.castellogt.pl.

Organizator: Agencja Koncertowo-Wydawnicza Castello
Kontakt: konkurs@castellogt.pl


Nagrody

  1. Nagroda Główna o wartości 7 500 PLN dla najlepszego wykonawcy. Na nagrodę składa się kwota 2 500 PLN oraz talon rabatowy o wartości 5 000 PLN do wykorzystania przy zakupie instrumentu (dla pianisty w Firmie Schimmel, dla skrzypka, altowiolisty bądź wiolonczelisty w Pracowni Wojciecha Topy, dla gitarzysty w Pracowni Jarosława Biłana).
  2. Nagrodę 2 500 PLN  otrzyma również pedagog Zwycięzcy Konkursu.
  3. Szkoła, którą będzie reprezentował Zwycięzca Konkursu otrzyma talon rabatowy w wysokości 5000 PLN do wykorzystania w Firmie Schimmel (przy zakupie instrumentu tej marki lub remoncie dowolnej marki fortepianu lub pianina).
  4. Nagrody specjalne (występ w sali kameralnej NOSPR-u, koncert w Salonie Muzycznym Elżbiety Stefańskiej, koncert w Muzeum Karola Szymanowskiego w Willi Atma w Zakopanem).