III. Biennale Tkaniny Artystycznej – OPEN CALL

Organizatorzy Biennale czekają na prace wykonane w dziedzinie szeroko rozumianej sztuki włókna i tkaniny artystycznej.

Do udziału w wystawie zapraszamy zarówno artystów profesjonalnych, jak i początkujących adeptów sztuki. Temat – Przyszłość Wolności.

Organizator: Fundacja Jak Malowana
Partner główny: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Regulamin: https://drive.google.com/file/d/1F-5t9YKYQbWIAyzrJ2YlV4L6SPSTj9cN/view


Nagrody

Wystawa