III Międzynarodowy Konkurs Literacki Siegfrieda Lenza

 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie utworu prozatorskiego „Oblicza Europy”- temat przewodni (przy czym temat przewodni nie jest tytułem Utworu).

Utwór powinien uwzględnić kwestie „Małej Ojczyzny” związane z dialogiem międzykulturowym o charakterze społeczno – kulturowym, środowiskowym, ekonomicznym oraz tożsamością mieszkańców danego regionu.

Konkurs ma charakter otwarty dla osób pełnoletnich.

Przy podejmowaniu decyzji Jury weźmie pod uwagę: twórczy charakter utworu, zawarcie w nim wątków związanych z szerzeniem wzajemnej tolerancji w duchu twórczości Siegfrieda Lenza, poprawność stylistyczną i językową.

Regulamin konkursu: http://biblioteka.elk.pl/wydarzenie/iii-miedzynarodowy-konkurs-literacki-siegfrieda-lenza


Nagrody

Pula nagród: 10 000 PLN