III Ogólnopolski Konkurs Malarski im. W. Fangora

Organizatorem konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Malarstwa. Patronem konkursu jest Magdalena Fangor oraz Fundacja Promocji Twórczości Wojciecha Fangora.

Konkurs skierowany jest do studentów malarstwa od drugiego do piątego roku oraz tegorocznych dyplomantów, którzy studiują na państwowych wyższych uczelniach plastycznych (Akademiach Sztuk Pięknych i Uniwersytetach) w Polsce. 

Prace malarskie zgłaszane na konkurs nie mogą być wcześniejsze niż z roku 2018. 

Strona konkursowa: http://zbrojowniasztuki.pl/wydarzenia/aktualne-wydarzenia/3-ogolnopolski-studencki-konkurs-malarski-im-w-fangora,2682


Nagrody

Nagroda Główna: 10 000 PLN

Nagroda Specjalna: 5 000 PLN, przeznaczona dla uczestnika – studenta Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku

Rezydencja artystyczna

Wystawy