Konkurs architektoniczno-plastyczny „Kapsuła Czasu”

„Kapsuła czasu” to obiekt, w którego wnętrzu w zaplombowanej skrzyni / sejfie będą przechowywane wizje i prognozy futurologiczne mieszkańców Polski na temat tego, jak będą wyglądały zmiany w ciągu kolejnych 100 lat. Zadaniem w konkursie architektonicznym jest zaprojektowanie tego obiektu dla lokalizacji: Kraków, ul. Dolnych Młynów 10.

Praca konkursowa powinna nosić znamiona nowatorskiego rozwiązania architektonicznego i łączyć w sobie elementy sztuki nowoczesnej z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Konkurs jest dwuetapowy:
• etap pierwszy – uczestnicy zgłaszają prace konkursowe stanowiące ich propozycje projektowe (wizualizacje) obiektu „Kapsuła Czasu”,
• etap drugi – uczestnicy wyłonieni przez Jury (w liczbie nie mniej niż 2 i nie więcej niż 5), dokonują rozwinięcia swojego projektu oraz składają swoje projekty w formie modelu

„Kapsuła Czasu” powinna mieć charakter obiektu niezwiązanego na stałe z gruntem. Gabaryt i ciężar obiektu powinny uwzględniać jego tymczasowy charakter i możliwość prezentacji w innych miejscach na terenie całej Polski.

Budżet przewidziany na realizację zwycięskiej pracy – 250 000 zł

Organizator: Fundacja Tworzymy Kraków

Termin zgłaszania projektów do I etapu:
do 26 listopada 2018

Regulamin i informacje:
http://tworzymykrakow.org/konkurs-tworzymy-krakow/


Nagrody

Nagroda Główna – 15 000 zł
Nagroda Publiczności – 5 000 zł