Konkurs architektoniczno-plastyczny „Kapsuła Czasu”

Fundacja Tworzymy Kraków czeka na projekty ponadczasowej Kapsuły, oryginalnej małej lub średniej formy architektonicznej w ramach konkursu „Kapsuła Czasu”.

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie autorskiego projektu „Rzeźby Architektonicznej”. Pomysł powinien nosić znamiona nowatorskiego konceptu architektonicznego i łączyć w sobie elementy sztuki nowoczesnej z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Obiekt ma stanowić wyobrażenie autora na temat „Kapsuły Czasu” – oryginalnej, mobilnej formy architektonicznej o dowolnym kształcie, w której zostaną zamknięte prace literackie i plastyczne zwycięzców osobno ogłoszonego konkursu.

Kapsuła Czasu, zgodna ze zwycięskim projektem, zostanie wykonana w 2019 roku, a następnie będzie prezentowana w jej bazowym miejscu, w Krakowie przy ul. Dolnych Młynów 10, lecz także (jako obiekt mobilny) w wielu miejscach Polski i Europy, przy okazji różnego rodzaju wystaw i targów o charakterze artystycznym, naukowym oraz kulturalnym.

We wnętrzu rzeźby umieszczone zostanie „Serce Kapsuły Czasu”, na które składać się będą prace przedstawiające wizje świata przyszłości. Będą one poddawane publicznej weryfikacji i ocenie podczas uroczystych otwarć Kapsuły Czasu. Pierwsze będzie miało miejsce 10 lat po realizacji obiektu, kolejne nastąpią w interwałach czasowych co 25 lat (jedną generację), do momentu realizacji formuły „100-letniej Kapsuły Czasu”.

Budżet przewidziany na realizację zwycięskiej pracy – 250 000 zł

Organizator: Fundacja Tworzymy Kraków

Termin zgłaszania projektów do I etapu:
do 26 listopada 2018

Regulamin i informacje:
www.tworzymykrakow.org/konkurs


Nagrody

Nagroda Główna – 15 000 zł
Nagroda Publiczności – 5 000 zł