Koncepcja architektoniczna dla stadionu „Skry” w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na koncepcję architektoniczną i urbanistyczną modernizacji kompleksu sportowego „Skra” przy ulicy Wawelskiej 5 w Warszawie. Termin składania wniosków o udział w konkursie – do 6 lipca 2018. Pula nagród – 160 tys. zł.

Postępowanie konkursowe prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (BAiPP).

Zadaniem konkursowym jest w szczególności opracowanie:
• koncepcji urbanistycznej całości założenia wraz ze stadionem głównym,
• koncepcji architektonicznej zespołu treningowego, w skład którego wchodzą: stadion lekkoatletyczny, rzutnie oraz budynek zaplecza,
• koncepcji zagospodarowania strefy rekreacyjno-sportowej.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, urbanistycznym, funkcjonalnym i użytkowym koncepcji architektonicznej obiektów sportowych oraz zagospodarowania terenu objętego zakresem opracowania konkursowego.

Terminy:
• zadawanie pytań dotyczących składania wniosków – do 28 czerwca 2018
• składanie wniosków o udział w konkursie – do 6 lipca 2018, do godz. 16.00
• składanie prac konkursowych: do 5 października 2018, do godz. 16.00

Regulamin i informacje:
http://architektura.um.warszawa.pl/konkursskra


Nagrody

I nagroda – 70 000 zł + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
II nagroda – 40 000 zł
III nagroda – 30 000 zł
wyróżnienia w łącznej wysokości 20 000 zł