AKCJA DEMOKRACJA – Konkurs: Akcja Happening!

Jesteś artystą lub artystką? Działasz lub chcesz działać w przestrzeni, a sztuki performatywne nie są ci obce? Masz pomysł, jak zorganizować happening w sposób, który angażuje odbiorców i zaprasza do wspólnego działania? Akcja Demokracja ogłasza konkurs na koncepcję działania w przestrzeni miejskiej. Może to być performance, happening, instalacja, interwencja lub inne działanie artystyczne.

W ramach działań w obszarze klimatycznym Akcja Demokracja przygotowuje szereg wydarzeń wokół Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP24), która odbędzie się na początku grudnia w Katowicach. Organizacja Konferencji w Polsce (i to na Śląsku) to okazja, aby poruszyć tematy związane m.in. z ochroną klimatu i konsekwencjami przemysłu węglowego. Jednym z wydarzeń będzie działanie artystyczne w przestrzeni miejskiej.

Wytyczne
Od uczestników konkursu oczekuje się przesłania pomysłu na działanie, które w angażujący sposób zwróci uwagę szerokiej publiczności na negatywne konsekwencje zmian klimatu oraz skutki działalności przemysłu wydobywczego, zarówno środowiskowe (zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby), jak i społeczno-ekonomiczne (deindustrializacji i przyszłość regionu tak silnie uzależnionego od węgla). Może to być scenariusz na happening, performance, instalację, interwencję lub inne działanie artystyczne, z użyciem rekwizytów, transparentów czy innych przedmiotów; może zawierać elementy teatru, tańca lub muzyki lub dowolne elementy sztuki.

Zgłoszenie nie musi być finalną, dopracowaną koncepcją. Zwycięzca konkursu zostanie zaproszony do współpracy i wspólnego rozwijania pomysłu (w październiku i listopadzie) oraz realizacji działania w grudniu.

Przykładowy budżet na realizację to 40 000 zł.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
do 7 października 2018

Regulamin i informacje:
https://www.akcjademokracja.pl/konkurs-happening/


Nagrody

umowa i wynagrodzenie w wysokości 5 000 zł

przykładowy budżet na realizację – 40 000 zł