Konkurs architektoniczny „Schronisko na górze Jeżowa Woda”

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej schroniska turystycznego zlokalizowanego w Beskidzie Wyspowym, na górze Jeżowa Woda.

Projektowany obiekt powinien stanowić miejsce o nowoczesnym charakterze, o formie wybiegającej w daleką przyszłość, a równocześnie pozostawać w harmonii z otaczającą go przyrodą. Do udziału w tym przedsięwzięciu zapraszamy głównie architektów, studentów i designerów ze wszystkich stron świata.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Ideanova z Krakowa.

Strona: https://mountainshelter.ideanova.org.pl/Nagrody

Nagroda Główna: 5 000 EURO
Nagroda Publiczności: 1 000 EURO