Konkurs Artystyczny PKPZin

Ogłaszamy konkurs artystyczny. Konkurs jest przeznaczony dla osób powyżej 16 roku życia. Aby wziąć w nim udział, autor powinien samodzielnie przesłać zestaw 5 prac malarskich, graficznych, rysunkowych lub fotograficznych w formacie jpg. Tematyka prac jest dowolna. Konkurs trwa od 11.09.2017 do 10.10.2017 roku. Prace należy przesyłać na adres pkpzin.marketing@gmail.com z dopiskiem „Konkurs Artystyczny”. Godła i inne dane nie są wymagane. Wybrane prace zostaną opublikowane na łamach PKPZin, a zwycięskie zostaną nagrodzone nagrodami ufundowanymi przez sponsorów, których loga można znaleźć na naszej stronie. Przewidujemy nagrodzenie trzech osób. Każdy może przesłać dowolną ilość zestawów, z tym, że każdy zestaw należy przesłać w osobnym mailu. O wynikach poinformujemy wyłącznie laureatów, na maila, z którego zostanie przesłany zestaw – do 15.10.2017 roku. Zestawy wysłane w innych formatach, nie przez samych autorów lub zawierające zbyt mało lub zbyt dużo prac, nie będą brane pod uwagę. Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Sponsorzy:
Bliżej Przedszkola
Dom Spotkań z Historią
Iberia Records
Wydawnictwo Polon
Wydawnictwo Martel
Sandmarc
Wydawnictwo Replika
Wydawnictwo SBM


Nagrody

Nagrodami w konkursie są akcesoria fotograficzne, książki oraz płyty.