Konkurs artystyczny PKPZin

Konkurs artystyczny organizowany przez PKPZin, przeznaczony dla osób powyżej 16 roku życia.

Aby wziąć w nim udział, autor powinien samodzielnie przesłać zestaw 5 fotografii, rysunków lub grafik w formacie jpg. Tematyka prac jest dowolna. Prace należy przesyłać na adres pkpzin@pkpzin.pl z dopiskiem „Konkurs Artystyczny”. Godła i inne dane nie są wymagane. Wybrane teksty zostaną opublikowane na łamach PKPZin, a zwycięskie zostaną nagrodzone nagrodami ufundowanymi przez sponsorów, których logo można znaleźć na naszej stronie. Przewidujemy nagrodzenie trzech osób. Każdy może przesłać dowolną ilość zestawów, z tym, że każdy zestaw należy przesłać w osobnym mailu.

Strona konkursu: http://pkpzin.pl/index.php?strona=_material&mat_id=478&id=2&kat=6


Nagrody

Publikacja
Inne nagrody