Konkurs Blue Drop – twórczy recykling w ramach ECO MAKE 2018

Eco Make to wydarzenie organizowane już po raz piąty przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Jest to inicjatywa artystyczno-edukacyjna skierowana do środowiska projektantów. Jednym z najważniejszych wydarzeń projektu jest międzynarodowy konkurs Blue Drop.

Konkurs Blue Drop jest adresowany do projektantów i artystów – studentów i pedagogów kierunków projektowych i artystycznych w kraju i za granicą. Uczestnicy konkursu muszą stworzyć prace wykorzystujące materiały odpadowe pozyskane z lokalnych dla twórcy przedsiębiorstw. Pracami mogą być: wzory przedmiotów użytkowych, kreatywne metody przetworzenia odpadów czy działania artystyczne na projekty recyklingowe itp. Ideą jest możliwość pozyskania i wykorzystania surowców z poszanowaniem środowiska naturalnego. Hasło konkursu, jak i całego wydarzenia, to „Człowiek odpowiedzialny”.

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi stworzy „Bibliotekę materiałów odpadowych”, która umożliwi projektantom uzyskanie informacji o możliwościach wykorzystania surowców w ramach recyklingu.

W konkursie zostanie wybranych 20 najlepszych projektów finałowych, spośród których podczas finału Eco Make 2018 – 30 listopada 2018 roku – jury wybierze laureata.
Laureat otrzyma nagrodę w wysokości 30 000 zł.

W konkursie mogą wziąć udział projektanci, którzy ukończyli 18 rok życia – osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące studentami lub pedagogami kierunków projektowych i artystycznych w kraju i za granicą.

Jury będzie oceniać: oryginalność pomysłu i awangardowe myślenie, kreatywność autora, możliwości wdrożenia zgłoszonego projektu do produkcji, artystyczną i nowatorską interpretację hasła przewodniego „Człowiek odpowiedzialny”, twórcze oraz zgodne z ideą ekologicznego projektowania wykorzystanie materiałów odpadowych.

Eco Make 2018
W ramach Eco Make 2018 zostaną zaprezentowane i przedyskutowane różnorodne aspekty dotyczące zrównoważonego projektowania. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji będzie „Człowiek odpowiedzialny”. Planowane są wystawy, wykłady, warsztaty, ścieżki edukacyjne oraz międzynarodowa konferencję pt. „Odnawialna przestrzeń projektowania 2.0.”, podczas której poruszone zostaną najistotniejsze zagadnienia związane ze świadomym, zrównoważonym projektowaniem.

Termin nadsyłania prac:
21 września 2018

Regulamin, informacje, zgłoszenia:
www.ecomake.pl

Biuro konkursu:
+48 42 254 75 24
biuro@ecomake.pl


Nagrody

I miejsce – 30 000 zł
udział w wystawie konkursowej dla 20 finalistów