KONKURS „BYTOM – MIASTA”


Bytom S.A. zaprasza do udziału w konkursie plastycznym/graficznym „Bytom – Miasta”. Zwycięskie prace pojawią się na produktach marki Bytom, a ich autorzy otrzymają nagrody finansowe.

Zadaniem jest wykonanie przez uczestnika utworu plastycznego (grafiki) dowolną techniką plastyczną bądź komputerową (z wyłączeniem multimedialnej prezentacji), przedstawiającego nazwę jednego z następujących polskich miast: Bytom, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław, Szczecin. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac.

Projekt inicjuje obraz „Warszawa” autorstwa Zbigniewa Rogalskiego.

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Jury: Zbigniew Rogalski – artysta, Michał Kaczyński – współzałożyciel Galerii Raster, Michał Wójcik – prezes zarządu Bytom, Anna Paczkowska – dyrektor ds. marketingu Bytom.

Termin zgłaszania prac:
do 27 maja 2018

Regulamin i informacje:
www.bytom.com.pl/konkurs

Kontakt:
konkurs@bytom.com.pl

 


Nagrody

Jury wybierze maksymalnie osiem zwycięskich prac konkursowych, z których każda przedstawiać będzie nazwę innego miasta. Autor każdej zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę w wysokości 1 000 zł.