Konkurs choreograficzny MAKE MOVE

Konkurs choreograficzny
„MAKE MOVE”

organizowany w ramach Projektu
„Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w Tarnowie”, 
który realizowany jest przez Centrum Sztuki Mościce 
w Tarnowie.

ZGŁOSZENIA do 20 września 2014r.
PULA NAGRÓD wynosi 8 tys zł

Zapisz co chcesz powiedzieć – Terpsychora w składni znaków ciał, w monologu i rozmowie. Czyli Konkurs Choreograficzny Make Move dla amatorów i profesjonalistów w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta październik 2014. Pula nagród to 8000 tysięcy złotych ufundowana przez Fundusz Popierania Twórczości im. Andrzeja Szczypiorskiego przy Stowarzyszeniu Autorów ZAIKS.

Szczegóły na stronie.


Nagrody

Pula nagród wynosi 8 tys. zł. Dodatkowa jury przyzna swoje nagrody niefinansowe.