Konkurs dla dzieci z niepełnosprawnościami – „Miasto moich marzeń”

W konkursie plastycznym mogą brać udział dzieci z niepełnosprawnościami, niezależnie od ich stopnia i rodzaju.

Prace przyjmowane są w trzech kategoriach wiekowych – 6-10, 11-14, 15-18 lat. Mogą być wykonane dowolną techniką, w formacie A4.

Prace należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) do biura Fundacji Dzięki Tobie, ul. Nowowiejskiego 6/3 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00), 61-731 Poznań.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

1. Podpisać pracę na odwrocie imieniem i nazwiskiem dziecka oraz podać jego wiek

2. Wypełnić Deklarację chęci wzięcia udziału w akcji charytatywnej: Deklaracja chęci wzięcia udziału w akcji charytatywnej

3. Wypełnić Zgłoszenie konkursowe: Zgłoszenie konkursowe

Wyróżnione w konkursie prace zostaną nagrodzone, a następnie wylicytowane na aukcji charytatywnej, która odbędzie się w Poznaniu w okresie wakacyjnym. Cały dochód ze sprzedaży prac zostanie przekazany na rzecz podopiecznych Fundacji.

W razie pytań lub wątpliwości, kontakt z Organizatorami:

Karolina: 508 133 341

Iza: 501 142 199

kontakt@dziekitobie.pl


Nagrody

Organizatorzy przewidują nagrody