KONKURS DLA MŁODYCH ARTYSTÓW – W RZECZY SAMEJ. NOWE ASPEKTY MARTWEJ NATURY

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie ogłasza 6. Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Artystów im. Mariana Michalika. Triennale Malarstwa. Częstochowa 2017/2018 – W rzeczy samej. Nowe aspekty martwej natury.

Celem konkursu jest poszukiwanie i promowanie w najmłodszym pokoleniu malarzy nowych indywidualności twórczych. Środkiem do jego osiągnięcia będzie wystawa prac malarskich ukazujących – według założeń programowych konkursu – przedmiot we współczesnej rzeczywistości kulturowej. Pytając o wzajemne relacje rzeczy i ludzi, organizator oczekuje prac osadzonych zarówno w tradycji malarstwa sztalugowego, jak i obiektów przestrzennych uzyskiwanych środkami malarskimi przekraczających kanon martwej natury.

Do udziału zaproszeni są profesjonalni artyści malarze, którzy nie ukończyli 35 roku życia – w tym studenci i absolwenci wyższych szkół plastycznych oraz kierunków artystycznych innych uczelni.

Termin składania prac:
do 30 marca 2018

Regulamin i informacje:
http://www.galeria.czest.pl/content/id/309

Kurator konkursu:
e-mail: bszyc@galeria.czest.pl


Nagrody

Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy
Nagroda Starosty Częstochowskiego
Nagroda Dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie
nagrody sponsorowane
wyróżnienia honorowe