Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć wychowawczych

Portal edukacyjny MWS zaprasza nauczycieli do konkursu na najciekawszy scenariusz zajęć wychowawczych z wykorzystaniem nowych technologii.

Konkurs będzie oceniany w 3 kategoriach:

  1. scenariusze dla klas 1-3 szkół podstawowych
  2. scenariusze dla klas 4-8 szkół podstawowych
  3. scenariusze dla szkół ponadpodstawowych

Regulamin: https://mws.pl/wp-content/uploads/2020/09/Regulamin-konkursu-dla-Nauczycieli-na-najciekawszy-scenariusz-zajęć-wychowawczych.pdf


Nagrody

3 nagrody główne (po jednej w każdej kategorii) w postaci kart przedpłaconych Sodexo o wartości 556 PLN
12 wyróżnień (po 4 wyróżnienia w danej kategorii): nagrody rzeczowe