Konkurs dla studentów architektury

Konkurs na koncepcję drogi krzyżowej oraz zagospodarowania terenu przy Powsińskim Klubie Kultury i kościele pw. św. Elżbiety w Powsinie.

Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie 14 stacji drogi krzyżowej wraz z otoczeniem oraz zagospodarowanie terenu przy Powsińskim Klubie Kultury i Kościele Św. Elżbiety w Powsinie.

Konkurs kierowany jest do studentów studiów I i II stopnia kierunków Architektura Krajobrazu, Architektura, Architektura Wnętrz oraz kierunków pokrewnych związanych z projektowaniem przestrzeni.

Regulamin: http://www.wseiz.pl/pdf/konkurs_powsin_2019/Regulamin_powsin_konkurs_2019.pdf


Nagrody

1 miejsce: 5 000 PLN

2 miejsce: 3 000 PLN

3 miejsce: 2 000 PLN