Konkurs filmowy na koncepcję i realizację filmów edukacyjnych poruszających tematykę relacji polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ogłosiło konkurs filmowy na koncepcję i realizację filmów edukacyjnych poruszających tematykę relacji polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej.

Celem konkursu jest stworzenie cyklu pięciu krótkometrażowych filmów edukacyjnych przekazujących wiedzę na temat relacji polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej oraz polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Filmy skierowane mają być do młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz wkraczających w dorosłość.

Oferta powinna zawierać opis koncepcji jednego odcinka cyklu – Postawy polskiego społeczeństwa wobec Żydów podczas Zagłady – (treatment, synopsis i logline), moodbook danego odcinka oraz wstępny budżet całego projektu.

Charakter proponowanych filmów jest dowolny, mogą być oparte na wywiadach, materiałach dokumentalnych i archiwalnych, animacji, sztuce wideo i innych.

Uczestnicy konkursu będą musieli wykazać w swoim portfolio dwa zrealizowane filmy o dowolnym metrażu, udostępnione publiczności w Internecie, kinie, na festiwalu, w telewizji lub innym kanale, w którym mogłaby go obejrzeć widownia.

Strona: https://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2022/02/08/konkurs-na-koncepcje-i-realizacje-filmow-edukacyjnych


Nagrody

Finalista konkursu otrzyma 140 000 PLN brutto na stworzenie cyklu pięciu filmów. Wartość nagrody będzie uzależniona od złożonego projektu, który powinien uwzględniać wstępny budżet.