Konkurs fotograficzny „Geografia – proces, forma, obiekt”

9. edycja konkursu fotograficznego „Geografia –proces, forma, obiekt”. Organizatorem jest Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Tematem konkursu jest przedstawienie procesów zachodzących w środowisku geograficznym – procesów naturalnych oraz uwarunkowanych działalnością człowieka. Konkurs adresowany jest do uczniów i studentów, którzy do 31 marca 2022 roku nie ukończą 25. roku życia.

W konkursie przewidziane są dwie kategorie tematyczne:

  • procesy i formy naturalne (symbol kategorii – N)
  • obiekty antropogeniczne (symbol kategorii – A).

Link do regulaminu konkursu: https://www.geo.uni.lodz.pl/uploads/pl/dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87/konkurs-geografia-proces-forma-obiekt/konkurs_foto_2021-2022_regulamin.pdf


Nagrody

Nagrody rzeczowe
Dyplomy
Wystawa