Konkurs fotograficzny „Podlasie w obiektywie im. Wiktora Wołkowa”

18. edycja konkursu fotograficznego „Podlasie w obiektywie im. Wiktora Wołkowa”.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie.

Tematem konkursu jest PODLASIE, z jego architekturą, przyrodą, ludźmi, całą mozaiką kulturową. Organizator nie narzuca podziałów tematycznych, stwarza pole do dowolnej interpretacji fotografującego, zależnej od jego wrażliwości i spostrzegawczości. Konkurs ma charakter otwarty mogą wziąć w nim udział wszyscy- zarówno z Województwa Podlaskiego jak i z Polski, profesjonaliści, jak i amatorzy.

Organizatorem konkursu jest Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

Formularz dostępny będzie wraz z regulaminem w siedzibie organizatora lub na stronie internetowej: www.muzeumbialoruskie.hajnowka.plwww.hajnowka.pl.


Nagrody

W regulaminie