Konkurs fotograficzny „Ptaki krajobrazu rolniczego”

Stowarzyszenie Ptaki Polskie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Ptaki krajobrazu rolniczego”.

Zadaniem konkursowym jest sfotografowanie ptaka lub ptaków krajobrazu rolniczego. Kryteriami wyboru zwycięskich prac będą: wartość estetyczna, jakość wykonanego zdjęcia, pomysł, oryginalność oraz osadzenie bohatera zdjęcia w krajobrazie rolniczym. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które zgłoszą fotografie swojego autorstwa według zasad regulaminu. Można zgłosić od jednej do pięciu fotografii lub przesłać kolaż ze zdjęciami ptaków.
Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz młodzież od 13 roku życia za zgodą opiekunów.

Termin nadsyłania prac:
do 30 maja 2018

Regulamin i infomacje:
http://bukietzpol.pl/konkurs-fotograficzny,189,pl.html

Kontakt:
e-mail: justyna.rozanska@ptakipolskie.pl
tel. 663 747 737


Nagrody

I miejsce – nagrody rzeczowe o wartości 1 500 zł
II miejsce – nagrody rzeczowe o wartości 1 000 zł
III miejsce – nagrody rzeczowe o wartości 500 zł
nagrody pocieszenia: budki lęgowe, albumy, filmy DVD