Konkurs fotograficzny „Wakacje z książką”

Konkurs przeznaczony dla miłośników fotografii i książek. Ma charakter otwarty, a każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 2 fotografie.

Celem konkursu „Wakacje z książką” jest: zwizualizowanie pasji czytania i miłości do książek, popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu, dialogu ze światem i wyrażania emocji, upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

Regulamin: http://www.bibliotekazukowo.pl/wp-content/uploads/2020/06/Regulamin-konkursu-fotograficznego-Wakacje-z-książką.pdfNagrody

Nagrody rzeczowe