Konkurs fotograficzny Wigierskiego Parku Narodowego

Celem konkursu jest zainteresowanie poznawaniem przyrody Wigierskiego Parku Narodowego. Adresowany jest do wszystkich osób fotografujących, bez podziału na kategorie wiekowe. 

Efektem końcowym konkursu będzie wydanie kalendarza Wigierskiego Parku Narodowego. 

Jeden Autor może przedstawić maksymalnie 5 prac w postaci pojedynczych zdjęć lub zestawów (maksymalnie 3 zdjęcia w zestawie). Każdy zestaw liczony jest jako jedna praca.

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia w układzie poziomym. 

Tematyka fotografii powinna być związana wyłącznie z przyrodą Wigierskiego Parku Narodowego. Zdjęcia obrazujące pejzaż powinny być wykonane wyłącznie na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego. Fotografie zwierząt powinny być wykonane wyłącznie w środowisku naturalnym. 

Regulamin: http://www.wigry.org.pl/kronika/kon_fot_2020/konkurs_fotograficzny_2020.htm


Nagrody

Jury dokona wyboru 12 najlepszych fotografii. Nagrody pieniężne, w wysokości 220 PLN brutto za każdą wybraną przez Jury fotografię.
Nagrody rzeczowe.