Konkurs Fotografii Artystycznej „Źródła” Wągrowiec 2021

Celem konkursu jest popularyzacja fotograficznych technik historycznych (potocznie nazywanych „alternatywnymi”), prezentacja i konfrontacja osiągnięć twórców uprawiających stare techniki fotograficzne z uwzględnieniem nowatorskiego podejścia.

Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich fotografujących wykorzystujących w swej pracy historyczne, tradycyjne i szlachetne (swobodne) techniki fotograficzne jak ambrotypia, cyjanotypia, vandyke brown, albumina, kallitypia, kolodion, kalotypia, techniki chromianowe np. guma, pigment, polaroid transfer i inne. Uwaga! Dopuszczalne są odbitki w technologii żelatynowo-srebrowej jedynie wywołane w procesie lith print (tzw. odbitki litowe).

W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory niewystawiane i nienagradzane.

Regulamin: https://drive.google.com/file/d/1skHtgbyQ8pqgqNKdTveQc4CeE86tcwex/view


Nagrody

NAGRODA główna Grand Prix: 1 800 PLN
I Nagroda: 900 PLN
II Nagroda: 750 PLN
III Nagroda: 500 PLN
Trzy wyróżnienia po 250 PLN
Wystawa