Konkurs fotografii i animacji – Wciąż człowiek?

Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski; skierowany jest do obywateli RP. Organizowany w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO 2020. 

Dwie kategorie konkursowe:

  • foto / fotokolaż – fotografia cyfrowa (grafika komputerowa) powinna nawiązywać do hasła tegorocznego Festiwalu SREBRO – Wciąż człowiek? / Still human?
  • film / animacja / spot – film powinien nawiązywać do hasła tegorocznego Festiwalu SREBRO – Wciąż człowiek? / Still human? Maksymalna długość to 2 minuty.

Regulamin: http://galeria.legnica.eu/wp-content/uploads/2020/02/Regulamin-konkursu-foto-animacja-Wciaz-czlowiek.pdf


Nagrody

W kategorii FOTO:

I miejsce: 700 PLN

II miejsce: 500 PLN

III miejsce: 300 PLN

W kategorii FILM: Nagroda 1 500 PLN