Konkurs fotografii prasowej Tychy Press Photo 2019

Teatr Mały w Tychach zaprasza do konkursu fotografii prasowej Tychy Press Photo 2019.

Na Konkurs można zgłaszać zdjęcia pojedyncze lub fotoreportaże mieszczące się w pojęciu fotografii prasowej. Wszystkie zgłoszone na Konkurs zdjęcia muszą być wykonane w 2018 roku. Wyjątkowo w przypadku fotoreportaży dopuszcza się wykonanie części zdjęć przed 2018 rokiem lub w 2019 roku, jeśli ze szczególnych względów wymaga tego temat lub sposób realizacji materiału.

Jury przyzna nagrody w kategoriach:
– najlepsza fotografia,
– najlepszy fotoreportaż,
– najlepsze zdjęcie (fotoreportaż) wykonane w Tychach.

Regulamin konkursu: http://tychypressphoto.pl/regulamin/


Nagrody

Pula nagród: 3 000 PLN