KONKURS IM. JANA DORMANA – NA SPEKTAKL I DZIAŁANIA EDUKACYJNE

DORMAN

Instytut Teatralny zaprasza teatry, samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe do udziału w konkursie na produkcję i eksploatację spektaklu dla dzieci i/lub młodzieży.

Spektakl będzie prezentowany w placówkach oświatowych wraz z towarzyszącymi mu działaniami edukacyjnymi. Celem Konkursu im. Jana Dormana jest podniesienie jakości artystycznej przedstawień pokazywanych w szkołach. Założeniem jest przygotowanie działań z myślą o wieku i potrzebach uczniów oraz podmiotowe traktowanie dziecka jako odbiorcy sztuki.
Konkurs jest finansowany z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowanie:
od 30 000 zł do 110 000 zł brutto

(do 90% budżetu zadania)

Termin nadsyłania zgłoszeń:
do 2 marca 2018

Informacje i regulamin:
www.dorman.e-teatr.pl

Kontakt:
Joanna Zawadzka
koordynatorka
tel. +48 22 501 70 20
e-mail: konkurs.dorman@instytut-teatralny.pl