Konkurs Interfoto.eu RUCH

Konkurs cykliczny. 22 tygodnie, 22 hasła, 23 nagrody! :D

W tym tygodniu zainspiruj się hasłem RUCH i prześlij do nas swoje zdjęcia!!

„(…) Zgłoszeń należy dokonywać do niedzieli godz.23:59( w odpowiedzi na temat ogłoszony w poprzedzający ją poniedziałek) na adres e-mail, PLIKI .JPG NAZWANE: ruch_nazwisko_imię o dłuższym boku max. 2400px należy przesyłać na:

w tytule wiadomości wpisując: ruch_nazwisko_imię
PLIKI .JPG NAZWANE: RUCH_NAZWISKO_IMIĘ
  • Zgłoszenie powinno zawierać:
imię i nazwisko,
adres, numer telefonu,
adres e-mail,
tytuł fotografii
nazwę urządzenia, którym wykonano zdjęcie
Zgodę na publikację materiałów
Ja (…) niniejszym potwierdzam, że znam i akceptuję regulamin konkursu, a także udzielam zgody na publikację przesłanych materiałów zgodnie z jego postanowieniami.
  • Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i udzieleniem zgody na przetwarzanie zdjęć jak następuje:
“Wyrażam zgodę na :
– udział w konkursie oraz wykorzystanie i publikację przez InterFoto zdjęć mojego autorstwa (mojego dziecka) nadesłanych na Konkurs.
Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, powielanie, archiwizację, publiczne
udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo i nieodpłatnie.
Oświadczam, że fotografie zostały wykonane przeze mnie osobiście (przez moje dziecko) i posiadam
(dziecko posiada) do nich wszelkie prawa oraz zgody osób widocznych na zdjęciach na publikację ich wizerunku.
Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem oraz, że zapoznałem się z treścią regulaminu.”
  • Nadesłany plik zdjęcia ( .jpg) powinien nosić tytuł: temat tygodnia_nazwisko_imię i mieć nie więcej niż 2400px na dłuższym boku
  • Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie wielokrotnie, w jednym tygodniu może przesłać MAKSYMALNIE trzy prace, jeśli prześle więcej nie będą one brane pod uwagę;
  • Każdy uczestnik może zostać Zwycięzcą tygodnia tylko jeden raz w trakcie trwania konkursu.
  • Uczestnik konkursu zgadza się na publikację zdjęć na portalach społecznościowych, stronie www organizatora oraz drukowanych materiałach promocyjnych; Zgłoszenie fotografii do konkursu oznacza jednocześnie, że nie zagrażają one ani nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe posiada zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie powyżej. Tym samym uczestnik konkursu, zgłaszając fotografię ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich z racji wykorzystania i publikowania ich wizerunków.(…)”

regulamin konkursu: https://www.facebook.com/notes/interfotoeu/interfotoeu-regulamin-konkursu-jubileuszowego/1478598415534861/


Nagrody

  • Nagroda Tygodnia: FujiFilm Instax Mini 9 + wkład Fujifilm na 10 zdjęć + voucher o wartości 100 zł do zrealizowania w sklepie Interfoto.eu
  • Nagroda Główna: Fujifilm Instax Square SQ10 + voucher o wartości 1000 zł do zrealizowania w sklepie Interfoto.eu
  • Nagroda publiczności – nagroda niespodzianka.