Konkurs kaligraficzny „Znaki Krzaki”

Instytut Konfucjusza w Krakowie zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych z klas 2-8 do udziału w konkursie kaligraficznym „Znaki Krzaki”.

Zadanie konkursowe polega na poprawnym i jak najładniejszym przepisaniu odpowiedniego dla danej kategorii wiekowej tekstu w języku chińskim.

Organizator przewidział trzy kategorie wiekowe:

  • klasy 2-3,
  • klasy 4-5,
  • klasy 6-8.

Celami konkursu są: nauczenie najmłodszych umiejętności kształtnego, proporcjonalnego oraz estetycznego pisania chińskich znaków. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, cierpliwości i dokładności.  Doskonalenie technik pamięciowych pomagających w nauce pisma chińskiego. Dodatkowym założeniem konkursu jest chęć zwrócenia uwagi na kolejność pisania kresek w chińskich znakach oraz ich układ graficzny.

Teksty można napisać dowolnym przyrządem do pisania na karcie do pisania znaków lub dowolnym arkuszu papieru nie większym niż format A4.  W przepisanym tekście muszą znajdować się jedynie chińskie znaki. Nie należy umieszczać zapisu fonetycznego ani tłumaczenia.

Regulamin konkursu: http://www.instytutkonfucjusza.uj.edu.pl/documents/30304575/145335815/Regulamin+konkursu+kaligraficznego+.pdf/39f407d2-debd-4b34-a5a6-ccbb96fba54c


Nagrody

Dyplomy
Nagrody rzeczowe