Konkurs literacki o tematyce zielonogórskiej

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”.

Praca powinna mieć formę poetycką lub prozatorską (opowiadanie, legenda, esej).

Tematyka prac jest dowolna. Praca musi jednakże w swej treści nawiązywać do tematu Zielonej Góry. Mile widziane teksty odnoszące się do jubileuszu 700-lecia uzyskania praw miejskich w 2023.

Regulamin: http://www.tmzg.org.pl/pdf-y/9-Konkurs-Literacki-2023.pdf


Nagrody

Dyplom i wydanie książki laureata