Konkurs literacki „Opowieść o Wesołej”

Konkurs literacki organizowany z okazji 20-lecia włączenia Wesołej do miasta stołecznego Warszawy.

Przedmiotem konkursu „Opowieść o Wesołej” jest utwór literacki adresowany do młodszych dzieci. Praca konkursowa ma być fikcyjną opowieścią, legendą lub baśnią nawiązującą w swojej fabule do rzeczywistych wydarzeń, postaci, miejsc, tradycji, flory i fauny charakteryzujących Wesołą.

Konkurs jest skierowany do osób powyżej 13 roku życia.

Organizatorem i fundatorem nagród jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Regulamin: http://bibliotekawesola.pl/wp-content/uploads/2022/03/Regulamin-konkursu-Opowieść-o-Wesołej.pdf


Nagrody

I nagroda: 3 000 PLN
II nagroda: 2 000 PLN
III nagroda: 1 000 PLN