Konkurs na artykuł filmowy

Filmowo.net ogłosiło konkurs na najlepszy artykuł powiązany z tematyką filmu – Piórem po taśmie.

Artykuł może mieć dowolną postać: recenzji, analizy, eseju, felietonu, reportażu itd. Jedyną niedopuszczalną w konkursie formą jest wywiad.

Uczestnik konkursu ma prawo do wysłania maksymalnie pięciu prac, które dotąd nie zostały nigdzie opublikowane. 

Regulamin: http://filmowo.net/konkurs/piorem-po-tasmie-x-konkurs-na-najlepszy-artykul-filmowy/


Nagrody

Nagrody rzeczowe