Konkurs na informację medialną – VII edycja

Urząd Patentowy RP ogłasza VII edycję Konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej.

Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy oraz podnoszenie świadomości społecznej, w tym przede wszystkim przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu, o ochronie własności przemysłowej oraz znaczenia tej problematyki dla rozwoju innowacyjności i kreatywności, zwłaszcza w działalności gospodarczej w Polsce. 

Przedmiotem Konkursu są: 

  • opublikowane artykuły prasowe,
  • artykuły internetowe opublikowane na portalach o tematyce biznesowej, gospodarczej, ekonomicznej i technicznej, 
  • blogi poświęcone tematyce innowacyjności w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej i strategii w oparciu o wykorzystanie własności intelektualnej, w tym przemysłowej,
  • wyemitowane audycje radiowe i telewizyjne, 
  • jednostkowe artykuły/audycje, zrealizowane w ramach cykli redakcyjnych.

Do Konkursu mogą przystąpić pełnoletni autorzy publikujący w prasie, Internecie, agencjach prasowych oraz realizujący audycje radiowe i telewizyjne.

Prace konkursowe powinny zostać opublikowane lub wyemitowane w okresie od 1 października 2018 do 30 września 2019 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Regulamin: https://www.uprp.gov.pl/vii-edycja-konkursu-na-informacje-medialna-o-tematyce-ochrony-wlasnosci-intelektualnej-w-tym-przemyslowej-2019/Lead14,60,19879,7,index,pl,text/


Nagrody

Pięć równorzędnych nagród po 5 000 PLN