Konkurs na Jingiel reklamowy

Travelplanet.pl, jeden z największych portali turystycznych w Polsce, zaprasza do konkursu na jingiel reklamowy.

W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, a długość utworu nie może przekraczać 2,5 sekundy.

Regulamin konkursu: https://www.travelplanet.pl/blog/wp-content/uploads/regulamin-konkurs-jingiel-27-11-2018.pdf


Nagrody

Nagrody rzeczowe