Konkurs na koncepcję architektoniczną zadaszenia amfiteatru

Gmina Olsztyn ogłasza konkurs na koncepcję architektoniczną projektu zadaszenia amfiteatru im. Czesława Niemena na Starym Mieście w Olsztynie.

 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej budowy zadaszenia sceny amfiteatru wraz z powiększeniem stałej sceny, reżyserką i kasą biletową oraz komunikacją dla artystów między parkingiem a garderobami.

Terminy:
składanie wniosków o dopuszczenie do konkursu – do 24 maja 2018
składanie prac konkursowych – do 27 września 2018

Regulamin i informacje:
http://bip.olsztyn.eu/


Nagrody

I nagroda – 16 000 zł + udzielenie zamówienia po konkursie
II nagroda – 12 000 zł
III nagroda – 8 000 zł