Konkurs na koncepcję plastyczno – przestrzenną ekspozycji stałej Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji plastyczno – przestrzennej ekspozycji Narodowego Muzeum Techniki, zapewniającej realizację misji tej instytucji.

Przez „koncepcję plastyczno – przestrzenną ekspozycji Narodowego Muzeum Techniki” należy rozumieć ideę ekspozycji, detale wizualne, informacyjne i przestrzenne dotyczące ekspozycji oraz sposób wykorzystania na cele programowe oraz edukacyjne przestrzeni, stanowiącej obszar projektowania.

Regulamin: http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2021/03/Regulamin-konkursu-na-koncepcję-plastyczno-przestrzenną-ekspozycji-stałej-Narodowego-Muzeum-Techniki-w-Warszawie.pdf


Nagrody

Zaproszenie do negocjacji w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej wraz z nagrodą pieniężną
Wartość nagród pieniężnych lub rzeczowych: 75 000 PLN