Konkurs na koncepcję punktu widokowego na placu budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Celem konkursu jest realizacja tymczasowego punktu widokowego bezpośrednio przy placu budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Obiekt będzie też pełnił funkcję punktu informacyjnego. Ma przybliżać odbiorcom instytucję i proces powstawania nowej siedziby Muzeum.

Naszą intencją jest, aby stał się on znakiem trwającej inwestycji. Szukamy projektu pobudzającego intelektualnie i angażującego, o intrygującej formie, która zachęcałaby do wejścia oraz zapoznania się z informacjami o Muzeum i jego budowie.

Konkurs adresowany jest do młodych, ale pełnoletnich twórców – studentów i absolwentów uczelni kierunków artystycznych, architektonicznych i budownictwa, którzy urodzili się nie wcześniej niż 1 stycznia 1990. Zorganizowany jest w formie konkursu otwartego, ograniczonego, jednoetapowego, międzynarodowego,

Regulamin: https://artmuseum.pl/public/upload/files_older/zamowienia_publiczne/2019_07_10_REGULAMIN_KONKURSU_NA_OPRACOWANIE_KONCEPCJI_PUNKTU_WIDOKOWEGO-2.pdf


Nagrody

Nagroda podstawowa: realizacja zwycięskiego projektu wykonana staraniem Generalnego Wykonawcy nowego gmachu MSN + 5 000 PLN

Wyróżnienia: trzy dwumiesięczne staże