KONKURS NA KONCEPCJE WZORNICZA GDAŃSKIEGO HYDRANTU

Konkurs kierowany jest przede wszystkim do studentów Politechniki Gdańskiej i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, ale nie tylko. Formuła konkursu dopuszcza łączenie się w zespoły projektowe. Ich członkami mogą być doświadczeni projektanci, jednak warunkiem koniecznym jest obecność co najmniej jednego studenta wymienionych uczelni. Wszystko po to by stworzyć możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy przy pracy nad konkretnym projektem. Zwycięska praca będzie mogła zostać zrealizowana, a jej autorzy staną przed wyzwaniem czuwania nad artystyczną i estetyczną częścią produkcji projektu. Dzięki temu studenci będą mogli zdobyć cenne doświadczenie współpracy z producentami. Gdański hydrant ma być połączeniem estetyki wzorniczej i lokalnej tożsamości przy całkowitym zachowaniu istoty użytkowej i technicznej. Inspiracją dla projektantów ma być identyfikacja wizualna miasta.

Projekty będą oceniane pod względem:

 

  • zgodności z wytycznymi technicznymi
  • sposobu wykorzystania  identyfikacji wizualnej miasta Gdańska (herb, logo, gdańskie lwy)
  • czytelności komunikatu
  • oryginalności pomysłu
  • dostosowania wzoru do specyfiki Miasta Gdańska
  • dostosowania wzoru do charakteru instytucji publicznych Miasta Gdańska
  • nowatorskiego podejścia do projektu formy wzorniczej w tkance miejskiej
  • spójności koncepcyjnej

 

PRACE KONKURSOWE NALEŻY WYSYŁAĆ NA ADRES E-MAIL

 

KONKURS@GIWK.PL

 

Więcej na stronie http://www.giwk.pl/article/40351_KONKURS_NA_KONCEPCJE_WZORNICZA_GDANSKIEGO_HYDRANTU_.htm

DO 31 MAJA 2015

szczegóły na www.giwk.pl

 

Organizatorem konkursu jest Miasto Gdańsk i Gdańska Infrastruktura Wodociągowo- Kanalizacyjna Sp. z o.o.  Partnerem konkursu jest Pomorskie Stowarzyszenie Projektantów PoCoTo,


Nagrody

I miejsce – 3 000 zł

II miejsce- 2000 zł

III miejsce- 1000 zł